سامانه شفافیت موزه ملی علوم و فناوری ج.ا.ا
عکس نام و نام خانوادگی عنوان پست سازمانی شماره تماس پاسخگو پست الکترونیک کارنامک
 دکتر سیف اله جلیلی رئیس موزه 021-22853649 sjalili@inmost.ir لینک
 سعید پازانی  معاون اجرایی
مديريت برنامه ريزی، نظارت، تحول اداری و بهره وری
رئیس اداره حراست
021-88530612 pazanisaeed@yahoo.com لینک
فاطمه مهاجرانی مشاور معاونت پژوهش و فناوری 021-88914883 f.mohaerani@inmost.ir لینک
 اسمعیل کاظمی  معاون نمایشگاهی
مديريت امور نمايشگاه ها و شعب
021-88914883 esmaeilkazemi61@yahoo.com لینک
 فهیمه خدادادی سرپرست مدیریت منابع مالی 021-88533393 fkhodadadi1984@gmail.com لینک
فرزانه سمیعیان رئیس اداره امور اداری 021-88532262 kr.samiee@gmail.com لینک
 صونا آقابابائی  مدیر ترویج علم و فناوری 021-88851452 babaee.sona@gmail.com لینک
 محمد اردلان  مدیر ساخت و بازسازی آثار 021-88670328 m.ardalan1985@gmail.com لینک
مجید نظری رئیس اداره فناوری اطلاعات 021-88532262 zagros2002m@yahoo.com لینک
آرزو میرآرمندهی رئیس اداره طراحی و امور هنری 021-88532262 a.armandehi@inmost.ir لینک
سید مهدی حصیری رئیس اداره امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی 021-88670328 Mahdi.hasiri.1987@gmail.com لینک

سایر واحدهای موزه ملی علوم و فناوری غیرفعال می باشد

موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه مجوزی به افراد حقیقی و حقوقی اعطا نمی کند.

فهرست قراردادها سال 1400
ردیف موضوع قرارداد مبلغ (ريال) مجری مدت شروع خاتمه ناظر واحد متقاضی شناسه ثبت و لینک
1 قرارداد انجام مطالعه و پژوهش جهت تولید اسناد علمی موزه 210،000،000 مجید شاه حسینی 12ماه 1400/01/01 1400/12/29 سیف اله جلیلی ریاست شماره قرارداد:
00-45-ص
2 قرارداد انجام مطالعه و پژوهش جهت تولید اسناد علمی موزه 510،000،000 سیما قاسمی 12ماه 1400/01/01 1400/12/29 سیف اله جلیلی ریاست شماره قرارداد:
00-44-ص
3 قرارداد پیمانکاری تامین نیروی انسانی 9،109،000،000 شرکت پاکندکار کورش یکسال 1400/01/01 1400/12/29 مریم کربلایی اداری و پشتیبانی 02A715950200010
4 قرارداد پشتیبانی سامانه‌های نرم افزاری شرکت بام پردازش 355,257,040 شرکت بام پردازش تهران یکسال 1400/01/01 1400/12/29 خدادادی – سمیعیان اداری و پشتیبانی و مالی شماره قرارداد:
00-201-و
00-202-و
5 قرارداد فروش سامانه‌های نرم افزاری تحت وب بام 520،000،000 شرکت بام پردازش تهران 4 ماه 1400/12/04 1401/03/04 سمیعیان اداری و پشتیبانی شماره قرارداد:
00-1200-و
6 اجرای عملیات کارهای مربوط به ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی بخش غربی پروژه ساختمان موزه ملی علوم و فناوری 88،909،115،894 شرکت مهندسی تکناب 6 ماه 1400/09/01 1401/03/01 پازانی معاونت اجرایی 026E15950700028
7 قرارداد مشاوره و پژوهش جهت استاندارد سازی محتوای تولید شده‌ی کارگروه‌های موزه 350،000،000 سهیل رضا نژاد 6 ماه 1400/01/01 1400/06/31 سیف اله جلیلی ریاست شماره قرارداد:
00-46-ص
8 قرارداد مشاوره و پژوهش جهت استاندارد سازی محتوای تولید شده‌ی کارگروه‌های موزه 175،000،000 سهیل رضا نژاد 3 ماه 1400/07/01 1400/09/30 سیف اله جلیلی ریاست 00-400-ص
9 قرارداد ساخت ماکت قنات 643،500،000 سعید قدیانی 18 ماه 1400/04/22 1401/10/10 امید ابراهیمی ساخت و بازسازی آثار شماره قرارداد:
00-252-ص
10 قرارداد ساخت انیمیشن کاربرد سنگ‌ها از گذشته تا امروز 342،000،000 گلنوش شریفی 29 ماه 1400/04/02 1402/08/30 یاسر رضایی اداره طراحی شماره قرارداد:
00-223-ص
11 قرارداد مستند نگاری و طراحی محیطی نمایشگاه دائمی پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایران 520،000،000 موزه ملی علوم و فناوری ج.ا.ا 5 ماه 1400/05/19 1400/12/09 صالح فرامرزی نمایشگاهی شماره قرارداد:
00-526-و
12 قرارداد خرید آثار علمی و آموزشی پارک انرژی نیروگاه بادی طارم (سیاهپوش) 1،284،450،000 موزه ملی علوم و فناوری ج.ا.ا 100 روز 1400/06/01 1400/09/10 محمد اردلان ساخت و بازسازی آثار 02A715950400036
13 قرارداد فروش تجهیزات آزمایش و نمایش علمی 2،827،800 موزه ملی علوم و فناوری ج.ا.ا 6 ماه 1400/11/04 1401/05/15 محمد اردلان ساخت و بازسازی آثار 02A71595040004B
14 نظارت بر انجام خدمات مرحله سوم اجرای محدود عملیات کارهای مربوط به ابنیه ، تاسیسات برقی و مکانیکی بخش غربی پروژه ساختمان موزه‌ی ملی علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران 2،997،954،514 شرکت مهندسین مشاور پل میر 6 ماه 1400/09/01 1400/03/31 سعید پازانی معاونت اجرایی 02A715952300050
فهرست قراردادها سال 1401

ردیف موضوع قرارداد مبلغ (ريال) مجری مدت شروع خاتمه ناظر واحد متقاضی شناسه ثبت و لینک
1 قرارداد انجام مطالعه و پژوهش جهت تولید اسناد علمی موزه 240،000،000 مجید شاه حسینی 11ماه 1401/01/15 1401/12/15 سیف اله جلیلی ریاست شماره قرارداد:
01-8-ص
2 قرارداد انجام مطالعه و پژوهش جهت تولید اسناد علمی موزه 1،200،000،000 سیما قاسمی 11 ماه و 20 روز 1401/01/01 1401/12/20 سیف اله جلیلی ریاست 025A1595290001A
3 قرارداد پیمانکاری تامین نیروی انسانی 17،000،000،000 شرکت پاکندکار کورش یکسال 1401/01/01 1401/12/29 مریم کربلایی اداری و پشتیبانی 02591595020014B
4 قرارداد پشتیبانی سامانه‌های نرم افزاری شرکت بام پردازش 539،562،000 شرکت بام پردازش تهران یکسال 1401/01/01 1401/12/29 خدادادی – سمیعیان اداری و پشتیبانی و مالی شماره قرارداد:
4407
5 قرارداد حسابرسی صروت‌های مالی سال 1400 390،000،000 موسسه حسابرسی مدبران امین 6 ماه 1401/02/28 1401/08/28 عباس منصوری فهیم مالی شماره قرارداد:
6178 / الف
6 قرارداد خرید یک دستگاه چاله گرانش 435،000،000 علی شمع ریز 25روز 1401/04/20 1401/05/22 امید ابراهیمی ساخت و بازسازی آثار شماره قرارداد:
01-174-ص
7 قرارداد نمایشگاه سیار بنیاد عام المنفعه استاد یوسف ثبوتی زنجان 120،000،000 بنیاد عام المنفعه استاد یوسف ثبوتی 17 روز 1401/05/28 1401/06/13 صالح فرارمزی نمایشگاهی شماره قرارداد:
01-281-ص
8 قرارداد پژوهش و تحقیق در خصوص ساخت آثار موزه‌ای و مستند سازی مدارک فنی آن 340،000،000 حسین نوریانی 8 ماه 1401/05/01 1401/12/29 محمد اردلان ساخت و بازسازی آثار شماره قرارداد:
01-285-ص
9 قرارداد مشاوره، پژوهش و تحقیق در خصوص ایجاد نمایشگاه‌های موزه‌ای 420،000،000 امیر خصالی 8 ماه 1401/05/01 1401/12/29 آرزو میرآرمندهی ادره طراحی و امور هنری شماره قرارداد:
01-286-ص
10 قرارداد نمایشگاه سیار موزه‌ی ملی علوم و فناوری ج.ا.ا. در شهرستان رفسنجان 386،000،000 موزه ملی علوم و فناوری ج.ا.ا 38 روز 1401/08/07 1401/09/14 صالح فرامرزی نمایشگاهی شماره قرارداد:
01-523-ص
11 قرارداد مشاوره و پژوهش جهت تهیه‌ی طرح مفهومی و نشان تجاری موزه‌ی ملی علوم و فناوری ج.ا.ا 1,125,000,000‬ فاطمه مهاجرانی یکسال 1401/08/01 1402/08/01 سیف اله جلیلی ریاست 025H1595230001D
12 قرارداد همکاری مشترک با موزه‌ی گل محمدی ایران برای تجهیز نمایشگاه 70،000،000 موزه ملی علوم و فناوری ج.ا.ا 6 روز 1401/08/09 1401/08/14 حسین ملایری نمایشگاهی شماره قرارداد:
01-579-ص
13 قرارداد انجام مطالعه و پژوهش جهت تولید اسناد علمی موزه در زمینه طراحی صنعتی و هنری 177،000،000 سحر نعمت الهی 3 ماه 1401/10/01 1401/12/29 محمد اردلان ساخت و بازسازی آثار شماره قرارداد:
01-726-ص
14 تفاهم نامه طرح اعطای یارانه تجاری سازی 5،000،000،000 شرکت فرجاد سپهر جهان آرا 3 ماه 1401/10/01 1401/12/29 فاطمه امینی نمایشگاهی شماره قرارداد:
01-945-و
15 قرارداد همکاری در راه اندازی پارک انرژی نیروگاه سیکل ترکیبی 460 مگاواتی کاسپین شهرستان نوشهر 0 شرکت تولید برق ماهتاب کاسپین 12 ماه 1401/10/01 1402/10/01 محمد اردلان ساخت و بازسازی آثار شماره قرارداد:
01-752-ص
16 خرید آثار علمی و آموزشی پارک انرژی نیروگاه سیکل ترکیبی 460 مگاواتی کاسپین شهرستان نوشهر 6،740،100،000 موزه‌ی ملی علوم و فناوری ج.ا.ا 18 ماه 1401/10/20 1403/04/22 محمد اردلان شرکت ماهتاب کاسپین 025A1595020004F
17 قرارداد فروش سامانه‌های نرم افزاری تحت وب بام 1،700،000،000 شرکت بام پردازش تهران 4 ماه 1401/12/01 1402/04/01 خدادادی و سمیعیان اداری و پشتیبانی و مالی 025A1595020018E
در حال حاضر موزه ملی علوم و فناوری ج.ا.ا معامله فعالی ندارد، لذا در صورت داشتن معامله فعال در همین صفحه اطلاع رسانی می‌شود.
سال 1400
ردیف عنوان خدمت شناسه خدمت مرحله درخواست مرحله تولید مرحله تحویل مرحله پشتیبانی توضیحات
1 ارائه خدمات بازديد از موزه علم و فناوری 18072417000 710 710 710 62 بازدیدکنندگان از نمایشگاه‌های دائمی و سیار موزه ملی علوم و فناوری
2 فرهنگ سازی علم و فناوری 18072418000 98 98 98 14
 
سال 1401
ردیف عنوان خدمت شناسه خدمت مرحله درخواست مرحله تولید مرحله تحویل مرحله پشتیبانی توضیحات
1 ارائه خدمات بازديد از موزه علم و فناوری 18072417000 17,140‬ 17,140‬ 17,140‬ 654 بازدیدکنندگان از نمایشگاه‌های دائمی و سیار موزه ملی علوم و فناوری
2 فرهنگ سازی علم و فناوری 18072418000 106 106 106 28
اطلاعات شما:
کشور شما: United States
مرورگر شما:Unknown
سیستم عامل شما: Unknown OS Platform
آدرس IP شما: 44.213.60.33
آمار:
  • کاربران حاضر: 0
  • بازدیدهای امروز: 0
  • بازدیدهای دیروز: 3
  • بازدیدهای این هفته: 13
  • بازدیدهای این ماه: 90
  • کل بازدیدها: 1389
تاریخ آخرین بروزرسانی:
 1402/12/05 ساعت: 12:38